Projektowanie magazynów energii

Jak skumulować wyprodukowaną energię potrzebną w peakach zapotrzebowania?

Inwertery

Inwerter lub inaczej falownik to niezbędny element instalacji fotowoltaicznej. Zamienia prąd stały, wyprodukowany przez panele słoneczne lub inne odnawialne źródła, na prąd zmienny (230V), który możesz wykorzystać w domu, a nadwyżkę przesłać do sieci energetycznej lub zgromadzić w magazynie energii.

Nasze inwertery przeznaczone są do zastosowania w instalacjach odnawialnych źródeł energii elektrycznej:
– fotowoltaicznych (PV)
– wiatrowych i wodnych (WT)
– hybrydowych (H)

Kontrola produkcji energii

Za pomocą inwertera możesz monitorować ilość energii wyprodukowanej przez swoją elektrownię oraz tej pobranej z sieci energetycznej. Pozwala to na lepsze kontrolowanie zużycia prądu w Twoim domu.

inwerter

Inwerter z magazynem energii

Domowa elektrownia, taka jak np. panele fotowoltaiczne, produkują prąd stały, którego inwersja odbywa się w czasie rzeczywistym. Gdy instalacja posiada sam inwerter, prąd, którego nie wykorzystasz na bieżąco w domu, oddawany jest do sieci przesyłowej. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach, tylko 70% lub 80% oddanej energii może wrócić do Ciebie za darmo.

Nasze inwertery mogą zostać wyposażone w moduł ładowania baterii akumulatorów. Funkcja ta umożliwia budowanie niezależnych systemów wsypowych „off-grid” oraz inteligentne zarządzanie energią w systemach „on-grid bat”.

inwerter

Polecane scenariusze pracy inwertera z takim modułem:OFF-GRID

Rozwiązanie to umożliwia korzystanie z energii elektrycznej w dowolnym miejscu niezależnie od dostępu do sieci przesyłowej. Inwerter zasila wpierw odbiory elektryczne w gniazdkach, a nadwyżkę energii gromadzi w akumulatorach. Dzięki tak zmagazynowanej energii możesz korzystać z wyprodukowanego prądu nawet gdy własna elektrownia domowa jest w stanie spoczynku. Planując budowę domu lub postawienie przyczepy kempingowej na działce, nie musisz już doprowadzać do niej sieci energetycznej. Własna elektrownia w połączeniu z naszym inwerterem oraz magazynem energii pozwala stworzyć bardzo komfortowe warunki do funkcjonowania.

ON-GRID BAT

System ten pozwala na maksymalną eksploatację energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł we własnym domu przy jednoczesnym połączeniu z siecią energetyczną. Nadwyżka wyprodukowanej energii, której nie wykorzystamy od razu, gromadzi się w Magazynie Energii. Dopiero gdy ten zostanie naładowany do pełna, nadwyżkę odsyła się do operatora sieci. Posiadając zmagazynowaną w ten sposób energię z własnej instalacji produkującej prąd, masz możliwość zasilać odbiory elektryczne ekologiczną energią nawet w momencie gdy instalacja nie pracuje.

Więcej o magazynach energii w zakładce im poświęconej.

 

© Copyright 2019 NRGProject - Wszelke prawa zastrzeżone    Polityka prywatności    Polityka cookies

Website design by Webartio.com